Lidt om Higgs-"partikel" Higgs patikel menes at være den sidste partikel byggesten i standard-modellen om masse-beregninger som følge af proton kollision som udløser energier E(0)+E(1)+E(2)...... således at den matematisk passer i princip-ligningen E=mc(2) for en proton,det vil sige at standard-modellen i atomfysiken bygger på klassiske matematiske og fysiske principper om proton eller elektron masse-beregninger.-E=mc(2) er ikke fyldestgørende nok,idet "noget" energi fra massen forsvinder.Det kan opfattes som en "skjult" dimensioner der er ved proton kollisioner.Det er antaget at "skjulte" dimensioner er fra gravitation som stammer fra gravitoner fra proton.Grunden til at det antages at der findes gravitoner er at kvantemekanikke opererer med "næsten" masseløshed,således at Newtons princip K=M(1)m(2)/r(2) ikke direkte kan anvendes,derfor er Higgs-partikel bunden med gravitonen boson. Da den ikke kan spores ved acceleration kunne det tyde på særlige konsistens-materie-mørkt stof.Kvantemekanikken har altså ingen gravitationsteori.Einsteins relativivtetsteori kan ikke løse gravitationenproblemet ved Big Bang og dermed i mikrokosmos. Standard-modellen bygger på proton ,neutron,elektron og en kraftbærende foton, som regnes i udmålte nanotal. Det vides ikke hvor tung(masse) Higgs-partikel er,men jo tungere den er-betyder at acceleratoren skal optimeres,når en proton og proton accelereres til kollision.Ved kollisionen forventes at gluoner,som binder kvarkerne, kolliderer som derefter danner en Higgs-boson.Det er dog tvivlsomt om den findes idet det kan være virtuelt da den ikke direkte kan detekteres(registeres) i acceleratoren. Det kan dog ikke udelukkes at en Higgs-partikel er plastisk-elastisk,hvilken kan betyde umålelighed.Standard-modellens grundlag er at Higgs-partikel er massiv og masse homogen,hvis den er en masse-syntese betyder det at den er plastisk-elastisk og dermed er dimensionering det relevante matematiske udtryk.Det er altså hidtidig ikke bevist at Higgs-partikel er massiv og masse homogen. Umåleligheds-princippet betyder at kvantemekanikken kun er en matematisk modellering og den er altså ikke en reel atom-model. Semmelweiss oversigten er en dimensionering af er et virkeligt kollisions-tilfælde med blandt at andet protoner som kolliderer og det kan i "princippet" sammenlignes accelerator kollisioner.

Om partikelkollisioner i Cern vides det ikke om det er atomar partikler eller virtuelle partikler der opstår på grund påvirkning af proton under accelerationen i måleinstrumentet.Da Cern acceleratoren tønde kun måler energi ved lysets hastighed og E=m(C)2 betyder at energi er ligmed masse,kan det ikke udelukkes at der virtuelle partikler som følge af måleinstrumentets påføring.Dette har betydning for om Higgs-partiklen kan findes.Det betyder at standardmodellen kan består af virtuelle partikler pga falsk på påføring,da accelererator er energi overspændt.

Opdateret d. 17.12.2011