Kosmisk stråling:

Kosmisk-stråling(stråle-stof) fra verdensrummet,som består af protoner og betapartikler med meget høj energi ca 10GeV

Når strålingen rammer atmosfæren opstår pioner,myioner,positroner og elektroner.Grunden til at den kosmiske stråling ikke er helt klarlagt er at hovedparten stammer fra eksploderende stjerner-supernovaer..Stjerne som pludselig ændrer lysstyrke til størrelsesordenen ca 10(4) stærkere end hidtidige.Ændringen skyldes en voldsom udvidelse af stjernen,hvorved en del af dens stof slynges bort.Novaer med pludselig lysstyrkeændring omkring 10(7) gange kaldes supernovaer.

Pioner:(pi-meson).Elementarpartikel.Den ladede pions masse er 273,33 gange elektronens.Dens spin er 0.Pioner henfalder spontant til muoner og neutrioner.Dens levetid er ca 10(-8) sek. Yukawa har fremsat den teori at de specielle kræfter som holder atomkernens dele sammen(kernekræfter) skyldes udveksling af de partikler som senere bliver kan pioner.

Muoner:(u-meson).Elementarpartikel.Dens masse er 206,77 gange elektronens og dens ladning er lig elektronens.Muoner er ustabile de henfalder i løbet af mikrosekunder til elektron og neutrinoer. Muonens spin er ½ /h.

Neutrinoer:Elementarpartikel som har spin ½/h,men har hverken ladning eller hvilemasse.Den forekommer dels ved kerners beta-henfald,dels ved henfald muoner.

Positron:Elementarpartikel med samme masse som elektronen,men dens ladning er positiv og i størrelse med elektronen.

Radioaktivitet:

Alfa-stråling består af heliumkerner,der er positivt og udsendes med en hastighed på 1/10 af lyshastigheden.

Beta-stråling består af elektroner,der udsendes med en hastighed på ca 90% af lyshastigheden.

Gamma-stråling er elektromagnetisk stråling med en bølgelængde endnu kortere en røntgenstråling.

Disse strålinger skyldes processer i atomkernerne,hvorunder der dannes nye grundstoffer(radioaktivt henfald).

Der er derfor tvivl om det er et BIG BANG(kæmpe-brag) eller er det kun et Big Bang(brag).Problemet kan forklares på følgende måde.Galaxer er stjernehobe.Stammer galaxe-hoben fra BIG BANG som danner stjerner inden for hoben eller er stjerner dannet udenfor hoben,som derefter har dannet selve galaxen-hoben,-og derfor er det kun et Big Bang.Det teoretiske spørgsmål er derfor om der findes en dannet stjerne som befinder sig udenfor galaxehobe

Einsteins teori om BIG BANG forudsætter at før kæmpe-braget skulle eksisterer en kæmpe(uendelig) opsparet og sammenfiltret energi-masse uden henfald som er dannet ved såkaldt kold-fusions i rummet.Ved enhver anden fusion frigives energi viser erfaringen.Altså erfaringen viser at energi ikke kan oplagres/opspares ved fusions processer,men BIG BANG-teorie foreskriver imidlertid at der sker en energi oplagring/opsparing uden henfald,som dog ikke atomfysisk kan påvises.Derfor må mørkt stof og mørk energi også have betydning for universets proces-udvikling.

Den almindelige relativitetsteori og den specielle relativitetsteori ligninger bygger på at atomenergier er lagrede som lagret.Kvantemekaniske-ligninger og Bohr ligning om egen tilstand bygger på at atomenergi er lagrede.Elektron-energi er aktivitet kan ikke være lagrede til en passiv energi-tilstand,idet efter elektron-aktiviteter sker der tillige henfald.Ved fusion antages at forekomme rum plasma ion-gasser,hvis energi-aktivitet ikke kan være lagrede til en passiv energi-tistand,idet efter plasma ion-gassernes energi aktivitet sker der tillige henfald.Altså når der foretages atommålinger er det kun lagrede teknisk tal.

Universet-((Um(1)-energibestemthed)>(Um(2)-energiubestemthed)- før BIG BANG antages at fortrinsvis at bestå af mørkt stof og mørk energi mm i det "tomme" rum,som antages at være ((Um(1)-energibestemthed<(Um(2)-energiubestemthed) byggesten,som er et klimatisk varmestof.((Um(1)<(Um(2)) antages at være energi oplagret og er dermed energi konjugeret.Hvilket betyder at universet ikke har en begyndelse og ende-.Ubestemtheds-princippet betyder derfor at der foreligger matematisk ufuldstændigehed på grund af konjugeringer dvs der er tvivl om hvilke makro matematiske principper der gælder for ((Um(1)<(Um(2)) og hvordan det opfører sig.Det samme gælder for det hidtidige antaget mikro atom-univers,idet det mørke "tomme" rums-(Um(1))- udstrækning i (Um(2)) er ubestemt.Det mørke "tomme" rum kan bestå af ubestemte konjugeret virtuelle partikler med sine egne ukendte matematiske og fysiske principper.Eksempel kan disse partiker være upåvirket af tyngdekræfter.Ubstemtheds-princippet impliserer tillige vækst i proce(s)-ser fra energiorden til energikaos-entropi dvs fra fast energiform til varme.Altså når et menneske dør klumper DNA-sammen,disse kaotiske sammenklumpnings proces(s)ser er ikke lovmæssige men er generelt uregelmæssige klumpninger og er derfor ikke direkte matematisk regnbare.