Mørkt (lim)stof~: Eksempel på astronomisk proces-stof "ligning" ]]~X[-----fissioner(Q)/fusioner--->]~X[(x+delta(t))~(x+delt(t))~(x+.......]---------[---->Menbram-brag[ ~X er astronomisk syntetisk mørkt-(C(xi)) gasstøv-partikler før Big Bang. Det betyder at den atomare udvikling består af flere atom syntetiske-energilag,og dermed eksisterer atomar ubestemthed og umålelighed dvs måltal er afledte(uægte) og måltal er altså ikke autentiske(ægte).Bohr og Einstein går udfra at der kun eksisterer et fast atom homogent energilag-en proton,som er strukturløs og udelelig mm jfr den klassiske atommodel.Einsteins BIG BANG teori og Bohrs teori om atomets egen tilstand bygger på den klassiske atommodel.Kvantemekanikken er altså atomfysik med form,men er uden indhold.Anvendelse af den klassiske atom-model opfatter atommåltal som ægte.Det er altså uafklaret om hvornår Ur-atomet er dannet,og hvornår det har fået struktur og proces-egenskaber.Det er et filosofisk erkendelses teoretisk spørgsmål om det er nødvendig at atomets proton skal have energi-elastisk struktur(dvs som har smidighed,bøjelighed og indrette sig efter forholdene-ikke geometrisk stivhed-og altså atomet tillige opfattes som evolutionære) og have energi-syntetisk struktur for besidde varierede proces-egenskaber.Det er ikke påvist at det er dannet ved selve BIG BANG. Einsteins BIG BANG teori for atom-teorien er revolutionær opfattelse dvs en ny fast indre atom mekanisk-tilstand indtræffer(klassisk atom),mens et Big Bang for atom-teorien er evolutionær opfattelse dvs langsom ændring af en atom indre udvikling-"tilstand",hvilket betyder at atomet er i en omverden med ydre miljøpåvirkninger(rumpåvirkninger). Atomfysikkens atom-effekter kan underlægges matematisk statistik på grund det antages at atom-proton i den klassiske model er immun overfor ydre processer,mens evolutionært atom-effekter kan ikke matematisk forudses,idet atomet tillige er i et x-ukendt indre proces forløb.I almindelighed antages at der kun foregår elektron-strukturer/-processer,men at der tillige foregår indre proton-processer i atomet er ikke antaget.Eksempelvis kan dog nævnes at DNA(arvemassen) består af strukturelle protoner. Den specielle relativitetsteori kan opfattes som at andet kosmisk liv eksisterer idet stofmasse kan omsættes til kosmisk energi-aktiviteter-E=mc(2)-eksempler herpå er lys-stofmasse,stjerneskud mm. Ligningen E=mc(2) er dog ikke en evolutionær energi-ligning,idet det kun er en omregnings-ligning,og da den ikke rummer udviklings proces-relationer.-Proces ubestemtheds-relationer kan imidlertid eksisterer dvs at energi kaos i evolutionen er possibelt,-energikaos i evolutionen kan imidlertid opfattes som en energi-revolution. Mørk stofmasse H-(C(xi)) kan eventuelt lokaliseres ved centrifugal separering.Da mørk stofmasse- (i)-kan antages at være syntetisk forbunden med brint-kulstofstøvpartikler H-(C(x))- kan mørk stofmasse eventuel ved en kulstof-alders-prøve ca. alderbestemmes. Opdateret d. 8.1.2011